BDAR
gdpr

Šiame tinklalapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklalapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų kaip ši svetainė yra naudojama. 


Administracinė informacija

Informacija apie Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

2022 M. LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIO ANDRIAUS VYŠNIAUSKO PADĖKA

 

Socialinio darbo vadybininkei Laimai Uleckienei - Lietuvos Respublikos Seimo nario Andriaus Vyšniausko padėka  už ryškų prisidėjimą prie institucinės globos pertvarkos, įsteigiant bendruomeninius vaikų globos namus, dirbančius šeimos namų modelio principu ir nuoširdų rūpestį vaikais, likusiais be tėvų globos.

 

2022 M. MARIJAMPOLĖS SPECIALIŲJŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ DIREKTORĖS VIDUTOS BAČKIERIENĖS PADĖKOS

 

Ūkio priežiūros darbuotojai Vilijai Mikalauskienei - Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktorės Vidutos Bačkierienės padėka  už ilgametį darbą, nepriekaištingą pareigų atlikimą bei nuoširdų rūpinimąsi globos namų paslaugų gavėjais.

Socialinio darbuotojo padėjėjai Rimutei Žalnierukynienei - Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktorės Vidutos Bačkierienės padėka už profesionalų darbą, dėmesingumą globos namų paslaugų gavėjams bei iniciatyvumą.

Užimtumo specialistei Almai Daubarienei - Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktorės Vidutos Bačkierienės  už kūrybingumą organizuojant ir vykdant užimtumo veiklas bei empatiškumą globos namų paslaugų gavėjams.

 

2021 M. MARIJAMPOLĖS SPECIALIŲJŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ DIREKTORĖS VIDUTOS BAČKIERIENĖS PADĖKOS

 

Socialinio darbuotojo padėjėjoms Ingai Kubilienei, Ritai Burneikaitei, Almai Kasperavičienei - Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktorės Vidutos Bačkierienės padėka už atsakingą, profesionalų darbą, už rūpestį, pastangas ir širdį, kurių negailite globos namų paslaugų gavėjų labui.

Socialinio darbuotojo padėjėjoms Aldonai Pauliokonienei, Angelei Rūtelionienei, Editai Rudytei - Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktorės Vidutos Bačkierienės padėka už atsakingą, profesionalų ir ilgametį darbą, rūpestį, pastangas ir širdį, kurių negailite dirbdama globos namuose savarankiškam gyvenimui ruošdami vaikus, netekusius tėvų globos.

Socialinei darbuotojai Laimai Uleckienei Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktorės Vidutos Bačkierienės padėka už atsakingą, profesionalų ir ilgametį darbą, rūpestį, pastangas ir širdį, kurių negailite dirbdama globos namuose savarankiškam gyvenimui ruošdami vaikus, netekusius tėvų globos.

Slaugytojo padėjėjoms Vidai Sinkevičienei, Laurai Dapkūnienei - Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktorės Vidutos Bačkierienės padėka už atsakingą, profesionalų darbą, už rūpestį, pastangas ir širdį, kurių negailite globos namų paslaugų gavėjų labui.

Teisininkei Ritai Navickienei - Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktorės Vidutos Bačkierienės padėka už profesionalų darbą, rūpestį, pastangas ir širdį, kurių negailite globos namų tikslų įgyvendinimo labui. Jūsų atsakomybės ir profesionalumo dėka globos namai sklandžiai įgyvendino projektą „Neįgalių ir senyvo amžiaus asmenų integracija į visuomenę“, kuris suteikė didžiulę naudą ir galimybes globos namų paslaugų gavėjams bei Marijampolės bendruomenės nariams.

Virtuvės pagalbinei darbuotojai Vilmai Brizgienei - Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktorės Vidutos Bačkierienės padėka už atsakingą, profesionalų darbą, už rūpestį, pastangas ir širdį, kurių negailite globos namų paslaugų gavėjų labui.

Bendrosios praktikos slaugytojai Aušrai Palubinskienei - Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktorės Vidutos Bačkierienės padėka už atsakingą, profesionalų darbą, už rūpestį, pastangas ir širdį, kurių negailite globos namų paslaugų gavėjų labui.

 

2021 M. LR SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖS MONIKOS NAVICKIENĖS PADĖKA

 

Marijampolės specialiesiems socialinės globos namams - Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės padėka už tai, kad padėjote užtikrinti paramą Lietuvoje atsidūrusiems migrantams, žmogaus teisėms.

 

2021 M. LR SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖS MONIKOS NAVICKIENĖS PADĖKA

 

Direktoriaus pavaduotojai socialiniams reikalams Aušrai Kupčinskienei - Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės padėka už aktyvią veiklą, profesionalų ir atsakingą požiūrį į savo darbą ir nepriekaištingai atliekamas pareigas.

 

2021 M. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS MERO POVILO ISODOS PADĖKA

 

Socialinei darbuotojai Linai Rudzevičienei Marijampolės savivaldybės mero Povilo Isodos padėka už iniciatyvumą, asmeninį tobulėjimą, nuoširdų darbą ir pasišventimą savo profesijai.

Socialinio darbuotojo padėjėjui Rolandui Rudzevičiui - Marijampolės savivaldybės mero Povilo Isodos padėka už iniciatyvumą, asmeninį tobulėjimą, nuoširdų darbą ir pasišventimą savo profesijai.

 

2020 M. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS MERO POVILO ISODOS PADĖKA

 

Socialinei darbuotojai Viktorijai Žukauskienei - Marijampolės savivaldybės mero Povilo Isodos profesinės socialinio darbuotojo dienos proga pagerbė ir įvertino  globos namų socialinę darbuotoją už profesionalumą, pasišventimą savo profesijai, iniciatyvumą, svarbių užduočių atlikimą ir ypatingą pagalbą globos namų gyventojams teikiant socialines paslaugas karantino laikotarpiu.

 

2018 M. LR SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO IR GLOBOS NAMŲ DIREKTORĖS PADĖKOS

 

Pavaduotojai socialiniams reikalams Aušrai Kupčinskienei - Socialinės apsaugos ir darbo ministro Lino Kukuraičio padėka už ilgametį, nepriekaištingą, atsakingą, profesionalų, nuoširdų darbą, užtikrinant senyvo amžiaus žmonių orią senatvę ir vaikų savarankiškumo ugdymą, išsaugant jų individualumą, ryšį su šeima ir bendruomene.

Slaugytojo padėjėjai Romutei Rudvalienei - globos namų direktorės Vidutos Bačkierienės padėka už atsidavimą savo profesijai bei nuoširdų ir profesionalų rūpinimąsi globos namų gyventojais.

Ūkvedžiui Romualdui Pauliukoniui - globos namų direktorės Vidutos Bačkierienės padėka už atsidavimą savo darbui ir nuoširdų bendravimą su globos namų gyventojais.

 

2018 M. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS APDOVANOJIMAI IR PADĖKOS

                                                                                                                                   

Direktorei Vidutai Bačkierienei - Marijampolės savivaldybės apdovanojimas Švento Jurgio, Marijampolės globėjo, medaliu už nuopelnus Marijampolės žmonėms, kuriant ir plėtojant socialinių paslaugų tinklą.

Socialinio darbuotojo padėjėjai Ritai Kaleininkienei - Marijampolės savivaldybės merės padėka už socialinės veiklos brandumą ir pasišventimą savo profesijai teikiant socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus asmenims.

 

            2017 M. SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO PADĖKOS RAŠTAI GLOBOS NAMŲ DARBUOTOJAMS GLOBOS NAMŲ DEŠIMTIES METŲ VEIKLOS PROGA

 

Socialinei darbuotojai Žydrai Brazaitienei - už ilgametį ir atsakingą, profesionalų ir nuoširdų darbą, užtikrinant senyvo amžiaus ir pagyvenusių žmonių orią senatvę, išsaugant individualumą ir ryšį su šeima bei bendruomene, naujų socialinio darbo metodų veikloje taikymą.

Socialiniam darbuotojui Aurimui Lenčiauskui - už ilgametį ir atsakingą, profesionalų ir nuoširdų darbą.

Vyriausiajai buhalterei Daivai Žalnieraitienei - už profesinę patirtį, nuoseklų ir atsakingą globos namų finansų valdymą ir savalaikę apskaitą, tinkamą ir teisingą atsaskaitų parengimą, lojalumą organizacijai, ilgametį ir atsakingą, profesionalų ir nuoširdų darbą, užtikrinant finansų ir turto valdymą.

Socialinio darbuotojo padėjėjai Ritai Burneikaitei - pareigingai ir atsakingai darbuotojai, gebančiai priimti pasikeitimus ir naujoves, už ilgametį ir atsakingą, profesionalų ir nuoširdų darbą, vaikų, likusių be tėvų globos, rengimą savarankiškam gyvenimui.

Socialinio darbuotojo padėjėjai Vidai Budreikienei - pareigingai ir atsakingai darbuotojai, gebančiai dirbti užtikrinant vaikų gerovę, už ilgametį ir atsakingą, profesionalų ir nuoširdų darbą, vaikų, likusių be tėvų globos, rengimą savarankiškam gyvenimui.

Bendrosios praktikos slaugytojoms Zinai Malijonienei, Aurelijai Mikalonienei, Almai Kasperavičienei, Aušrai Palubinskienei - už ilgametį, atsakingą, profesionalų ir nuoširdų darbą, nepriekaištingą pareigų vykdymą ir kompetencijas.

Virėjai Ingai Šovienei - už ilgametį ir atsakingą darbą, nepriekaištingai atliekamas pareigas, meilę ir atsidavimą senyvo amžiaus žmonėms, iniciatyvumą ir dalijimąsi gerumu su kitais.

_____________________________

 

Automobilio markė

Valst. Nr.

VW Passat (geltona)

JMR 196

VW Transporter (raudona)

EFJ 608

OPEL Vivaro (pilka)

CNS 094

Audi A8 (mėlyna)

AFV219

 

 

 

 

Šiuo metu konkursai ir atrankos nevykdomos.

 

 

 


 

 

2021 m.  Gautos paramos vertė -  8555,00 Eur (maisto produktai, medikamentai, inventorius, ilgalaikis turtas , 2 proc. GPM ir kt.)

2020 m.  Gautos paramos vertė -  6782,720 Eur (maisto produktai, inventorius, 2 proc. GPM ir kt.)

2019 m.  Gautos paramos vertė -  3946,00 Eur (maisto produktai, inventorius, 2 proc. GPM ir kt.)

2018 m.  Gautos paramos vertė -  4878,56 Eur (maisto produktai, inventorius, 2 proc. GPM ir kt.)

2017 m.  Gautos paramos vertė -  6270,29 Eur (maisto produktai, inventorius, 2 proc. GPM ir kt.)

2016 m.  Gautos paramos vertė -  5516,43 Eur (maisto produktai, inventorius, 2 proc. GPM ir kt.)

2015 m.  Gautos paramos vertė -  4262,06  Eur (maisto produktai, inventorius, 2 proc. GPM ir kt.)

MARIJAMPOLĖS SPECIALIŲJŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SUTARTYS, SUDARYTOS COVID-19 PANDEMIJOS VALDYMUI IR JOS SUKELTŲ PASEKMIŲ MAŽINIMUI

2021-01-19

Marijampolė

 

Eil. Nr.

Pirkimo sutarties numeris

Sutarties sudarymo data

Tiekėjo pavadinimas

Pirkimo sutarties vertė, Eur su PVM

Pirkimo objektas/  tikslinė paskirtis ir panaudojimas

Sutarties įgyvendinimo statusas

Sutarties viešinimo nuoroda

1.

DPS-20/010

2020-04-10

Entafarma, UAB

5874,80

Asmens apsaugos priemonės COVID-19 pandemijos valdymui: medicininės kaukės, medicininiai vienkartiniai chalatai, vienkartinės kepurės

Sutartyje nurodytas kiekis išpirktas

DPS-20/010

2.

DPS-20/024

2020-07-30

Office system, UAB

387,20

Vienkartinių indų pirkimas COVID-19 pandemijos valdymui: vienkartinės stiklinės, šaukštai, šaukšteliai, šakutės, peiliai, lėkštės, dubenėliai, popierinės stiklinės karštiems gėrimams, vienkartiniai puodeliai

Sutartyje nurodytas kiekis išpirktas

DPS-20/024

3.

DPS-20/036

2020-09-15

Saugima, UAB

785,29

Asmens apsaugos priemonės COVID-19 pandemijos valdymui: vienkartinės kaukės

Sutartyje nurodytas kiekis išpirktas

DPS-20/036

4.

DPS-20/037

2020-09-23

Armila, UAB

7416,76

Dezinfekcijos priemonių pirkimas COVID-19 pandemijos valdymui: dezinfekcijos priemonės

Sutartyje nurodytas kiekis išpirktas

DPS-20/037

5.

DPS-20/073

2020-12-09

DND Talis, UAB

146,41

Asmens apsaugos priemonės COVID-19 pandemijos valdymui: vienkartinės kaukės

Sutartyje nurodytas kiekis išpirktas

DPS-20/073

6.

DPS-20/074

2020-12-14

DND Talis, UAB

5674,90

Asmens apsaugos priemonės COVID-19 pandemijos valdymui: vienkartiniai apsauginiai akiniai, respiratoriais FFP2

Sutartyje nurodytas kiekis išpirktas

DPS-20/074

7.

DPS-20/075

2020-12-15

Saugima, UAB

1631,08

Asmens apsaugos priemonės COVID-19 pandemijos valdymui: vienkartiniai  kombinezonai, vienkartinės medicininės kepurės

Sutartyje nurodytas kiekis išpirktas

DPS-20/075

8.

DPS-20/076

2020-12-16

Barameda, UAB

3630,00

Asmens apsaugos priemonės COVID-19 pandemijos valdymui: vienkartiniai chalatai

Sutartyje nurodytas kiekis išpirktas

DPS-20/076

 

Pranešėjų apsaugos įstatymas įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą.

Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus ir užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją bei atskleidimą.

Apie pažeidimą galite pranešti šiais būdais:

 • Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą (elektroninio pašto adresu [email protected]); rekomenduojame pranešimą teikti užpildant pranešimo apie pažeidimą formą.
 • Prokuratūrai tiesiogiai: Asmuo dėl pažeidimo kreipiasi tiesiogiai į kompetentingą instituciją, kai yra bent viena iš šių aplinkybių: pažeidimas turi esminę reikšmę viešajam interesui; būtina kuo skubiau užkirsti kelią pažeidimui ar jį nutraukti, nes gali atsirasti didelė žala; vadovaujantys, su įstaiga darbo arba tarnybos ar sutartiniais santykiais siejami asmenys patys galbūt daro ar yra padarę pažeidimus; informacija apie pažeidimą buvo pateikta per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, tačiau atsakymas nebuvo gautas arba nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pateiktą informaciją, arba priemonės, kurių buvo imtasi, buvo neveiksmingos; yra pagrindas manyti, kad, pateikus informaciją apie pažeidimą vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, pranešėjo anonimiškumas ar asmens konfidencialumas gali būti neužtikrintas arba bus siekiama pažeidimą, apie kurį pranešta, nuslėpti; įstaigoje nėra veikiančio vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo; asmuo negali pasinaudoti vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, nes jo su įstaiga nebesieja darbo, tarnybos ar kiti teisiniai santykiai.
 • Viešai: Viešai informacija apie pažeidimą gali būti teikiama, siekiant pranešti apie gresiantį pavojų žmonių gyvybei, visuomenės sveikatai ar aplinkai, kai siekiant užkirsti kelią tokiai grėsmei būtina imtis skubių veiksmų ir dėl laiko stokos nėra galimybių apie pažeidimą pranešti kitais būdais arba kitais būdais pranešus apie pažeidimą nebuvo laiku imtasi reikiamų veiksmų. 

Pagal šį įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 • ​​​​​pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 • pavojaus aplinkai;
 • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 • neteisėtos veiklos finansavimo;
 • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 • neteisėtu būdu įgyto turto;
 • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 • ir kitų pažeidimų.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, tik tais atvejais, kai:

 • to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
 • asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos apie ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose galimai rengiamus, daromus ar padarytus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo, jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką bei taikomas pranešėjų apsaugos priemones numato Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose teikimo ir pranešėjų apsaugos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“

      

Geriausias būdas prisiminti gerus darbus — juos kartoti.

(E. Bekonas)

 

   Globos namų administracija nuoširdžiai dėkoja visiems rėmėjams skyrusiems 1,2 proc. pajamų mokesčio Marijampolės specialiesiems globos namams. Prašome ir tikimės, jog ir šiais metais paremsite mus.

   Marijampolės specialieji socialinės globos namai yra paramos gavėjas.

   Maloniai kviečiame tapti Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų rėmėjais ir paskirti iki 1,2 proc. sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Šis paramos teikimo būdas nereikalauja papildomų materialinių išlaidų.

  Nusprendę skirti iki 1,2% gyventojų pajamų mokesčio dalį mūsų globos namams iki kiekvienų metų gegužės 1 dienos turėtumėte užpildyti bei pateikti FR0512 formos prašymą. Pildydami formą (FR0512) didžiosiomis raidėmis, įrašykite: savo asmens kodą, vardą, pavardę, adresą, telefoną, el. pašto adresą, datą, mokestinį laikotarpį už praėjusius  metus, prašomą pervesti pajamų mokesčio dalį (procentais) bei reikalingus Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų rekvizitus:

     - Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 300663201;

     - Paramos gavėjo pavadinimas – MARIJAMPOLĖS SPECIALIEJI SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI;

     - Buveinės adresas – BAŽNYČIOS G. 23A, MARIJAMPOLĖ

     - Banko pavadinimas – AB SWEDBANK;

     - Atsiskaitomosios sąskaitos numeris – LT397300010106830692.

     Norint, kad Jūsų parama pasiektų mūsų globos namus elektroniniu būdu turi būti užpildoma deklaracija. Tam reikės apsilankyti EDS (Elektroninės deklaravimo sistemos) puslapyje, naudojantis internetinės bankininkystės sistema arba prisijungiant prie Valstybinės mokesčių inspekcijos tinklalapyje esančios elektroninės deklaravimo sistemos, pagal su VMI sudarytą sutartį.

Šioje skiltyje pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje (VIRSIS) skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias Marijampolės specialieji socialinės globos namai sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.

Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinė sistema (VIRSIS), kurioje šios sistemos naudotojas galės viešai ir neatlygintinai ieškoti, peržiūrėti, analizuoti Visuomenės informavimo įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nustatytus Lietuvos Respublikoje registruotų viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų (juridinių asmenų), t. y. žiniasklaidos priemonių, leidėjų, reklamos, viešųjų ryšių agentūrų, nepriklausomų kūrėjų ir kitų viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų, duomenis apie jų veiklą:

 • valdymą;
 • dalyvius;
 • vykdomas visuomenės informavimo veiklos rūšis;
 • valdomas visuomenės informavimo priemones (rūšis, kategorijas), už jų turinį atsakingus asmenis;
 • padarytus rimtus profesinius pažeidimus ir profesinės etikos nesilaikymą;
 • turimas licencijas ir nustatytas metines įmokas;
 • leidinių tiražą ir tiražo tikrinimą, jei toks atliktas;
 • gautas pajamas iš politinės reklamos;
 • lėšas iš viešojo sektoriaus subjektų;
 • paramą iš fizinių ir juridinių asmenų, kai ji per kalendorinius metus viršija 10 bazinių socialinių išmokų (BSI) (nuo 2023 m. sausio 1 d. BSI – 49 eurai) ir jų šaltinius.
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-07