>
2023-04-20

Bendradarbiavimo sutarties pasirašymas su Marijampolės kolegija

2023 m. balandžio 19 d. Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktorė Viduta Bačkierienė ir direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Aušra Kupčinskienė  dalyvavo Marijampolės kolegijos bendradarbiavimo sutarčių su socialiniais partneriais apskrito stalo diskusijoje „Tarpinstitucinio bendradarbiavimo indėlis socialiniame darbe“. 

Marijampolės specialiėji socialinės globos namų direktorė pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Marijampolės kolegija dėl tolimesnio bendradarbiavimo.

Parengė socialinio darbo padalinio socialinė darebuotoja Lina Rudzevičienė