>
2023-04-07

Didžiojo penktadienio popietė - Kristaus kančios mąstymams.

„Skausmų vyras, prisiėmęs mūsų nedorybes, padovanojo mums kelią, kuris gydo giliausias ir slapčiausias mūsų širdies žaizdas gailestingumu, kuris niekada nesibaigia, kaip ir meilė.“ (Fil 2, 6-11)

Didžiojo penktadienio popietę, globos namų bendruomenė, susirinko Kristaus kančios mąstymams. 

Kryžiaus kelias – viduramžiais atrasta ir per šimtmečius puoselėta bei puoselėjama pamaldumo praktika. Kryžiaus kelias suprantamas širdimi, einant jį kartu su Jėzumi. Tai ne tik didis vidinio brendimo ir gilinimosi dokumentas, bet ir tikra vidinio dvasinio gyvenimo bei paguodos mokykla. Kryžiaus kelias – ir sąžinės tyrimo mokykla, atsivertimo, vidinio pasikeitimo ir kentėjimo kartu su Jėzumi mokykla. Ne kaip tiesiog sentimentalus jausmas, bet kaip beldimasis į sielą, sielos budinimas, raginantis pažinti save ir būti geresniam.

Susikaupime ir tyloje laukime visi kartu Kristaus prisikėlimo pergalės prieš mirtį.

Parengė Socialinio darbo padalinio socialinė darbuotoja Lina Rudzevičienė