2022-12-23

Džiaugsmingų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų!

MIELIEJI,

Kristaus gimimas – tai tarsi įrodymas to, kad stipriausias šiame pasaulyje atėjo pas tuos, kurie yra silpniausi. Atėjo ne valdyti ir dominuoti, o ištiesti pagalbos ranką, parodyti tikrojo kelio į gyvenimą, įžiebti vilties tamsybėse. Kelionė link šviesos bus prasminga tik tada, jei kelyje išmoksime rūpintis vieni kitais, ištiesti pagalbos ranką, jei suvoksime, kad didžiausias džiaugsmas ir prasmė yra duoti, o ne reikalauti sau.

Linkime niekada iš akių nepamesti to viltį dovanojančio šviesos šaltinio ir kasdienybėje būti atrama mus supantiems žmonėms. Lai apie mus liudija ne žodžiai, o darbai. Būkime tie, kurie savo buvimu sugeba įžiebti kitame Viltį ir Tikėjimą.

Džiaugsmingų Šv. Kalėdų 

   ir laimingų Naujųjų metų!

Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų bendruomenės vardu

Direktorė Viduta Bačkierienė

Marijampolė, 2022