2021-09-09

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto pristatymas

     Marijampolės specialiuosiuose socialinės globos namuose 2021 m. rugsėjo 8 d. įvyko iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0293 „Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus asmenų integracija į visuomenę“ pristatymas. Renginyje dalyvavo Vilkaviškio vyskupijos generalvikaras Gintautas Kuliešius, Kanauninkas Donatas Jasulaitis, Marijampolės savivaldybės mero pavaduotojas Artūras Visockis, Socialinės ir sveikatos apsaugos komiteto pirmininkas Alvydas Kirkliauskas, Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Svajonė Rainienė, projekto partneriai: VšĮ Marijampolės senjorų ir neįgaliųjų dienos centro „Židinys“ direktorė Lina Bijūnaitienė, Marijampolės „Zonta“ kubo viceprezidentė Natalija Kulik, Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos klubo atstovė Eglė Alenskaitė, projekto administravimo paslaugas teikiantys UAB „Konsultus“ atstovaiŽilvinas Gelgota ir Elinga Laurinėnienė.

      Globos namų direktorė Viduta Bačkierienė pristatė projekto idėją, pasveikino susirinkusius svečius, pasidžiaugė darbuotojų komanda, kurie priėmė šį iššūkį ir pateikė paraišką Vietos veiklos grupės kvietimu bei gavo projekto „Neįgalių ir senyvo amžiaus asmenų integracija į visuomenę“ finansavimą jo įgyvendinimui. Projekto koordinatorė globos namų Bendrųjų reikalų padalinio teisininkė Rita Navickienė pristatė projekto įgyvendinimo žingsnius, darbuotojus, kurie prisidėjo teikiant paraišką bei įgyvendinant projektą, padėkojo UAB „Konsultus“ direktoriui Žilvinui Gelgotai už atspirties tašką ir pagalbą teikiant konsultacijas, dėkojo su dideliu entuziazmu prie projekto prisijungusiems partneriams. Tolimesniam projekto pristatymui visi susirinkusieji buvo pakviesti į užimtumo ir veiklų kambarį, kurį Kanauninkas Donatas Jasulaitis pašventino linkėdamas, kad visi čia apsilankę atrastų ne tik gerą emocinę savijautą, bet ir dvasinę ramybę.

      Veiklų kambaryje užimtumo pažintinių veiklų koordinatorė Sveikatos priežiūros padalinio kinezeterapiautė Dovitė Vaičiulytė detaliai papasakojo apie įsigytą įrangą, veiklų organizavimo procesą ir jų vykdymą. Veiklų koordinatorė pristatė 18 veiklų, kurios bus vykdomos: kino teatro, operos ir baleto, muzikos arenos, kurios metu bus žiūrimas dokumentinis filmas apie Barbarą Streisand, natūralios gamtos, Lietuvos pažintinių takų, urvų, jūros, kalnų bei kitomis temomis. Svečiams buvo pristatyta ir pademonstruota viena iš veiklų - „Religinis kelias“. Veiklų koordinatorė paminėjo, kad ateityje vyksiančių veiklų metu susipažinsime su Lietuvos ir pasaulio miestais, muziejais, meno galerijomis ir kaimo turizmu.

      Dėkojame visiems prisidėjusiems prie projekto įgyvendinimo ir džiaugiamės, kad globos namuose sukūrėme kažką jaukaus ir mielo, kad senyvo amžiaus ir negalią turintys asmenys galėtų pasijusti geriau, turiningai praleistų laisvalaikį.