2021-01-22

Globos namuose yra laisvų vietų!

Globos namuose yra laisvų vietų!

Globos namuose yra laisvų vietų ir gali apsigyventi ir gauti ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos ir slaugos paslaugas:

- nesavarankiški ar iš dalies savarankiški senyvo amžiaus asmenys, kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra, paslaugos būtų teikiamos stacionariame socialinio darbo padalinyje;

- suaugusieji asmenys su proto ir psichikos negalia, kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra, paslaugos būtų teikiamos grupinio gyvenimo namuose.

Gyventojai priimami nustatyta tvarka, užtikrinant visas saugumo sąlygas globos namuose. Naujai atvykstantiems gyventojams, ne vėliau nei prieš 12 val., turi būti atliktas, COVID – 19 testas, kurio atsakymas turi būti NEIGIAMAS arba laboratorinis kraujo tyrimas, nustatant antikūnių vertę.

Naujai atvykę gyventojai izoliuojami 14 dienų tam skirtose patalpose, kuriose dirba atskiras personalas, naudodamas IV saugumo lygio asmens apsaugos priemones.

Informaciją teikia: direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Aušra Kupčinskienė, tel. nr. 8-610-25588, el. p. [email protected]