>
2022-12-02

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondo lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0293 „Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus asmenų integracija į visuomenę” baigiamoji konferencija

2022 m. gruodžio 1 d. Marijampolės specialiuosiuose socialinės globos namuose (toliau – globos namai) vyko iš Europos Sąjungos struktūrinių fondo lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0293 „Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus asmenų integracija į visuomenę” (toliau - projektas) baigiamoji konferencija, kuri skirta šio projekto viešinimui. Įžanginį žodį tarė globos namų direktorė, projekto vadovė Viduta Bačkierienė. Svečiai - Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda, mero patarėja Agnė Pavelčikienė bei Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Svajonė Rainienė. Projektą ir jo partnerius pristatė projekto koordinatorė Rita Navickienė. Globos namų užimtumo pažintinių veiklų įgyvendinimą apibūdino ir projekto dalyvių išgyvenimais bei nuomonėmis dalinosi projekto veiklų koordinatorės Dovilė Vaičiulytė ir Alma Daubarienė. Konferencijoje dalyvavo projekto partneriai: VšĮ Marijampolės senjorų ir neįgaliųjų dienos centro „Židinys” direktorė ir atstovės bei Marijampolės „Zonta” klubo atstovės.

Konferencijos, kurios moderatorius buvo Žilvinas Gelgota, metu pristatyti pranešimai: Projekto „Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus asmenų integracija į visuomenę” ir jo partnerių prisistatymas; Užimtumo – pažintinių veiklų vykdymo Marijampolės specialiuosiuose socialinės globos namuose apibendrinimas; Užimtumo veiklų, savišvietos užsiėmimų VšĮ Marijampolės senjorų ir neįgaliųjų dienos centre „Židinys” ir pažintinių išvykų apibendrinimas; Marijampolės „Zonta” klubo edukacinių išvykų apibendrinimas, įgyvendinant projektą; Sociokultūrinių paslaugų išplėtojimo, didinant jų prieinamumą socialinę atskirtį patiriantiems Marijampolės miesto gyventojams, apibendrinimas, įgyvendinant projektą; Marijampolės miesto strategijos, mažinant socialinę atskirtį patiriantiems Marijampolės miesto gyventojams, pristatymas ir planuojamų projektų vykdymas.

Parengė Socialinio darbo padalinio užimtumo specialistė Alma Daubarienė

​​​​​