2021-08-24

Išvyka į bendruomenės namus „Virbalio vartai“

Išvyka į bendruomenės namus „Virbalio vartai“

Rugpjūčio 23 - ąją dieną prisijungė ir Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų bendruomenė prie Marijampolės „Zonta“ klubo organizuojamos edukacinės išvykos į bendruomenės namus „Virbalio vartai“, esančius Virbalyje, Vilkaviškio raj.  pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą „Neįgalių ir senyvo amžiaus asmenų integracija į visuomenę“.

Senųjų amatų centre išklausėme edukacinę programą apie duonos kelią nuo žemės dirbimo iki duonutės atsiradimo ant mūsų stalo, turėjome galimybę patys susiformuoti po ruginės duonos kepalėlį. Kol kepė duona, susipažinome su grindinių takų audimu, žvakių liejimu, virvių pynimu, dirbinių iš molių gamyba. Buvo patiems įdomu prisiliesti prie audimo staklių, prie tautinės virvutės vijimo, pilti karštą vašką ant liejamų žvakių, minkyti molį, sukti girnas, pašnibždėti norą stebuklingai Virbalio Magdės ausiai.

Po darbų šeimininkai visus pakvietė prie stalo, ant kurio puikavosi tikri suvalkietiški skilandžiai, lašiniai, dešros, naminis sūris, sviestas, medus, duona bei pyragai, senovinėje krosnyje keptas kugelis.

Šeimininkai namo neišleido tuščiomis - kiekvienas parsivežėme po savo suformuotą duonutę, žvakę, ant rankų užsirišome po pačių nuvytą tautinę virvelę.

Dėkojame Marijampolės „Zonta“ klubo nariams  už galimybę dalyvauti edukacinėje išvykoje, juk kelionės ir išvykos gyvenimui suteikia džiaugsmo spalvų. Jos mus praturtina, suartina, pripildo gyvenimą neužmirštamomis akimirkomis ir kai sunku galime prisiminimais sugrįžti į tas minutes... Išvykos, tarsi šventės, kurios ištraukia iš kasdienybės ir į gyvenimą įneša naujų emocijų, minčių ir įspūdžių.

Parengė Socialinio darbo padalinio socialinė darbuotoja Lina Rudzevičienė