BDAR
gdpr

Šiame tinklalapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklalapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų kaip ši svetainė yra naudojama. 


Išvyka į Šiluvą

Data

2017 09 20

Įvertinimas
3
Trinti.jpg

IŠVYKA Į ŠILUVĄ

Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų gyventojai, lydimi darbuotojų, kaip ir kasmet, rugsėjo 13 d. vyko į atlaidus Šiluvoje.

Melstis už kunigus ir su kunigais šią dieną atvykę į Šiluvą gausūs piligrimai dar prieš vidudienį vis gausino minią aikštėje, kurioje, kaip ir kasdien, prieš pagrindines iškilmes buvo kalbamas Mergelės Marijos Rožinis. Rugsėjo 13-ąją, Kunigų dieną, Šiluvoje Mergelės Marijos globai buvo pavesti Lietuvos kunigai – buvo meldžiamasi už kunigus, jų tėvelius, kitus artimuosius, už jaunuosius seminaristus, už naujus pašaukimus į kunigystę.

Giedant Dievo Motinos litaniją prie altoriaus aikštėje atėjo gausi dvasininkų procesija. Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas kvietė šioje Eucharistijoje melstis už kunigus ir jų tėvelius, pasveikino koncelebruojančius brolius vyskupus – kardinolą, Vilniaus arkivyskupą emeritą Audrį Juozą Bačkį, Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį, Kauno arkivyskupą emeritą Sigitą Tamkevičių, bemaž 120 kunigų iš visų Lietuvos vyskupijų, Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorių ir asistą rengiančius šios seminarijos auklėtinius bei nuolatinius diakonus Darių Chmieliauską ir Audrių Jesinską. Savo homilijoje kardinolas padėkojo visiems, kurie palaiko kunigus, su jais bendradarbiauja, pasidžiaugė, jog dabar randasi maldos grupių, ligonių, ypač besimeldžiančių už kunigus.

 

Parengė socialinis darbuotojas Aurimas Lenčiauskas