>
2022-04-15

Kryžiaus kelio mąstymai

Kryžiaus kelio mąstymai

„Skausmų vyras, prisiėmęs mūsų nedorybes, padovanojo mums kelią, kuris gydo giliausias ir slapčiausias mūsų širdies žaizdas gailestingumu, kuris niekada nesibaigia, kaip ir meilė.“ (Fil 2, 6-11)

Didįjį Penktadienį globos namuose esančioje koplyčioje vyko Kryžiaus Kelio apmąstymai.

Tai – krikščionio troškimas įvertinti Kristaus kančios pamoką ir jos vaisius. Kaip Jeruzalės gatvėse, kurios mena Jėzaus su kryžiumi žingsnius, taip ir visame pasaulyje, eidami Kryžiaus keliu, krikščionys prisiliečia prie Kristaus kančios ir mirties, kartu išpažindami, kad kančia ir mirtis tokiu būdu Viešpaties buvo nugalėta amžiams.

Apmąstant Kristaus Kančią reikėtų savo asmeniniame gyvenime sekti Jėzumi, pasiaukojant iš meilės kitiems ir nešant savo kasdienių pareigų bei iššūkių kryžių. Susikaupime ir tyloje globos namų gyventojai ir darbuotojai laukia Kristaus prisikėlimo atnešamo, pergalės prieš mirtį ir nuodėmę, džiugesio.

Parengė Socialinio darbo padalinio socialinė darbuotoja Lina Rudzevičienė