>
2021-03-10

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena

Kovo 11-oji – atgimusios Lietuvos šventė, garbės ir orumo atkūrimo diena, kuri kiekvieno lietuvio širdyje yra ne tik istorinė data, bet ir visų kartų ateities šauklys. Prieš 31erius metus mes sulaukėme išsvajotosios Laisvės. Atkurta nepriklausomybė tapo ateities pagrindu, kurį turime branginti ir saugoti, nepaisydami visų iššūkių ir sunkumų.

Tokios mintys Kovo 11-osios rytmetį didelį globos namų gyventojų būrį, pasipuošusį savo rankomis pasisiūtais laisvės paukščiais, sukvietė į koplyčią paminėti šią reikšmingą dieną. Šventė prasidėjo bendra malda, pagerbėme tuos žmones, kurie nė akimirkos nesuabejojo mūsų laisvės siekiu ir jį įprasmino savo gyvenimu, giedojome Tautinę giesmę, vėliau žiūrėjome filmą ,,Sutemose“.

Parengė: Socialinio darbo padalinio užimtumo specialistė Alma Daubarienė