>
2022-03-10

Mylime Lietuvą, palaikome Ukrainą

„Jauna, laisva, pati savęs valdovė
Tautų eilėn įstojo Lietuva,
Savu krauju vergijos nusiplovė,
Sutraukius pančius ištverme sava!

Garbė, garbė, kad iš Maskvos griuvėsių
Drąsiais pečiais ją išnešėt kilniai!
Nors jūsų aš vardų nebeminėsiu,
Bet jus minės su pagarba ainiai. „

(Maironis)

           Prieš 32-ejus metus pasauliui įrodėme, kad laisvės troškimas, susitelkimas ir tikėjimas savo tauta gali daryti stebuklus. 1990-ųjų kovo 11-ąją po pusę amžiaus trukusios priespaudos Lietuva paskelbė atkūrusi Nepriklausomybę. Šių dienų kontekste, kai dėl savo laisvės visomis jėgomis kovoja Ukrainos žmonės, mūsų drąsa tampa įkvėpimu tiems, kurie stovi priešakinėse linijose.

           Kovo 10-a diena globos namuose prasidėjo bendra malda, pagerbėme tuos,kurie nė akimirkos nesuabejojo mūsų laisvės siekiu ir jį įprasmino savo gyvenimu, giedojome Tautinę giesmę, vėliau klausėmės Viktorijos Kajokaitės koncerto.

           Šią dieną globos namų bendruomenė kartu su paslaugų gavėjais jungėsi prie iniciatyvos „Mylime Lietuvą, palaikome Ukrainą“. Ši diena globos namuose skirta vienybei, lai ši iniciatyva ir bendruomeniškumas mus visus suvienija!!!

Parengė Socialinio darbo padalinio socialinė darbuotoja Lina Rudzevičienė