2022-02-11

Pasaulinė ligonių diena

Pasaulinė ligonių diena

„Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu!“

(Mt 11, 28)

Vasario 11 d. minime Pasaulinę ligonių dieną, kurią prieš trisdešimt metų šventasis Jonas Paulius II įsteigė, kad Dievo tauta, katališkos sveikatos priežiūros institucijos ir pilietinė visuomenė skirtų daugiau dėmesio ligoniams ir tiems, kurie jais rūpinasi.

Šią dieną susirinko visa globos namų bendruomenė koplyčioje. Šia proga Šv. Mišias aukojo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, kuris prisiminė maldoje sergančiuosius ir visus jiems padadančius, jais besirūpinančius.

Parengė Socialinio darbo padalinio socialinė darbuotoja Lina Rudzevičienė