>
2021-02-17

Pelenų diena globos namuose

Pelenų diena globos namuose

Vasario 17 -oji  -  pirmoji diena po Užgavėnių – tai Gavėnios pradžia, Pelenų diena. Ši diena pažymėta ypatingos atgailos dvasios, kai išreiškiamas asmeninis žmogaus troškimas atsiversti ir sugrįžti pas Dievą. Svarbiausias Pelenų dienos akcentas yra pelenų barstymas, simbolizuojantis ne tik gavėnios, kaip atgailos, laikotarpio pradžią, bet ir nusižeminimą bei nuoširdų siekį atsiversti ir tikėti Evangelija.

Parengė Socialinio darbo padalinio socialinė darbuotoja Lina Rudzevičienė