2022-03-02

Pelenų diena globos namuose

Pelenų diena globos namuose

Kovo 2 -oji  -  pirmoji diena po Užgavėnių – tai Gavėnios pradžia, Pelenų diena. Šią dieną bažnyčiose šventinami pelenai, gauti sudeginus praėjusių metų verbas. Pelenai barstomi žmonėms ant galvų primenant krikščionišką žmogaus laikinumo tiesą: ,,iš dulkės gimei, dulke ir pavirsi“.

Šią dieną globos namų kapelionas Vladas Jackūnas aukojo šventas mišias bei  klausėmės jo prasmingų minčių apie gyvenimo trapumą, laikinumą. Globos namų gyventojus kapelionas laimino barstydamas galvas pelenais. Juk po pirmos žmonių nuodėmės mūsų prigimtis tapo silpna ir nuodėminga, mes patekome mirties valdžion. Tačiau Jėzuje Kristuje mums teikiamas išganymas. Kad jį gautume, mes raginami „atsiversti ir tikėti Evangelija“.

Parengė Socialinio darbo padalinio socialinė darbuotoja Lina Rudzevičienė