2021-11-05

Pyragų diena

Penktadienį, lapkričio 5 d. mūsų globos namų gyventojai ir darbuotojai susirinko dalyvauti TV3 inicijuotoje akcijoje “Pyragų diena”. Džiugu, kad ,,Pyragų diena“ jau tapo gražia tradicija ir kasmet švenčiama vis plačiau. Tai puiki proga ne tik surengti jaukią šventę, bet ir smagiai prie pyrago gabalėlio pabendrauti visai globos namų bendruomenei ir kartu atlikti labai prasmingą darbą – padėti itin sunkiomis ligomis sergantiems Lietuvos vaikams, tiems, kurių gydymui nepakanka valstybės skiriamų lėšų, mūsų šalyje nėra reikiamų medicininių priemonių, įrangos ar reabilitacijos programų, o tėvai bei artimieji jau būna išbandę viską, ką leidžia jų galimybės. Akcijos metu surenkamos lėšos skiriamos ne tik pavieniams vaikams gydyti, bet ir ligoninėms reikalingai medicininei įrangai įsigyti, kuri naudojama daugelio vaikų sveikatos problemas spręsti.

Gyventojai ir darbuotojai aukojo “Išsipildymo akcijai” pinigėlius ir vaišinosi vieni kitų iškeptais pyragais. Prie akcijos prisidėjo Pušyno ir Lazdyno Grupinio gyvenimo namų padalinio gyventojai. Viso paaukota 137 Eurų suma.

Prisijungėme prie „Pyragų dienos“ – kepėme, skanavome ir svarbiausia dalinomės gerumu! 

Parengė Socialinio darbo padalinio socialinė darbuotoja Lina Rudzevičienė