>
2023-10-04

ŠEŠUPĖS GLOBOS NAMŲ PADALINIO ATIDARYMO ŠVENTĖ

Įgyvendinus projektą „Specializuotų slaugos ir socialinės globos namų įkūrimas Marijampolės savivaldybėje“ spalio 2 d. Marijampolės specialieji socialinės globos namai atidarė naujus globos namus. Bendru darbuotojų sutarimu, globos namai buvo pavadinti Šešupės globos namais. 

Pietvakarių Lietuvoje nėra įstaigų, teikiančių specializuotos slaugos ir globos paslaugas. Aktuali problema - nepakankamas kokybiškų bendruomeninių paslaugų suaugusiems asmenims su proto negalia ir/ar psichikos sutrikimais paslaugų prieinamumas.

Siekiant įgyvendinti institucinės pertvarkos tikslus, numatyta, kad Šešupės globos namuose pirmumo teise bus apgyvendinami darbingo amžiaus asmenys su sunkia negalia, kuriems jau teikiama socialinė globa socialinės globos įstaigose.

Planuojama, kad per spalio mėnesį į specializuotą slaugos ir socialinės globos padalinį persikels gyventojai iš Didvyžių, Kalvarijos ir Suvalkijos socialinės globos namų. Taip pat įsikels ir asmenys iš  laukiančiųjų patekti į šias įstaigas eilės. Iš viso Šešupės globos namuose paslaugas vienu metu gaus iki 40 asmenų.

Projektas įgyvendintas per 5 metus (2019-2023 metais).Šešupės globos namai yra pirmieji valstybiniai globos namai pastatyti atgavus Lietuvoje nepriklausomybę.

Globos namuose didelė šventė. Šiuo šventiniu džiaugsmu ir išskirtiniu įvykiu kartu su mumis atvyko pasidžiaugti visas būrys garbių svečių.

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė dėkojo globos namų ir Marijampolės savivaldybės vadovams, Vilkaviškio vyskupui Rimantui Norvilai bei Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų Globos tarybos pirmininkui kanauninkui Donatui Jasulaičiui už svarų indėlį į socialinių paslaugų plėtrą psichikos ar intelekto negalią turintiems žmonėms, už palaikymą ir bendrystę sprendžiant socialines problemas Marijampolės regione. Ministrė sakė, kad naujų specialiųjų slaugos ir socialinės globos namų atidarymas Marijampolėje užpildo kompleksinių paslaugų poreikį itin sunkią negalią turintiems žmonėms. Galime pasidžiaugti, kad pietvakarių Lietuvoje padidintas specializuotos slaugos ir socialinės globos paslaugų prieinamumas, yra sukurta nauja tokių paslaugų teikimui pritaikyta infrastruktūra, kurioje bus sudarytos galimybės ir sąlygos turintiems sunkią psichikos ar intelekto negalią žmonėms gauti aukščiausios kokybės, individualius poreikius atitinkančias paslaugas bei reikiamą pagalbą.

Trumpai apie didelį ir nelengvą nueitą kelią įgyvendinant projektą, priminė ir padėkos žodžius tarė globos namų direktorė Viduta Bačkierienė. Dėkojo visiems, kurie palaikė šią mūsų idėją, kurie kūrė strategijas, planus, projektus, kad ši idėja būtų išpildyta. ,,Šiandien galiu džiaugtis ir didžiuotis, kad turiu komandą be kurios šie tikslai nebūtų pasiekti. Išskirtinai dėkoju Bendrųjų reikalų padalinio vadovei Jūratei Janušauskienei – projekto koordinatorei ir jo komandai.

Sveikinimo žodžiu tarė seimo narys Andrius Vyšniauskas, Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda, UAB „Statybos ritmas“ Generalinis direktorius Danielius |Pečiulis ir kiti svečiai.

Vilkaviškio vyskupijos vyskupas Rimantas Norvila laimino dar dažais kvepiančius Šešupės globos namus ir linkėjo visiems čia dirbantiems ir tiems, kurie čia apsigyvens sveikatos ir Dievo palaimos. Tad nuo šiandien, Šešupės globos namai atvertė naują svarbų savo gyvenimo puslapį.

 

 

Parengė direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Aušra Kupčinskienė