>
2021-09-28

Socialinių darbuotojų dienos minėjimas

Socialinis darbas - labai prasminga profesija. Rugsėjo 27 dieną globos namuose Lietuvos socialinių darbuotojų diena prasidėjo Šv. Mišiomis. Direktorė Viduta Bačkierienė, profesinės šventės proga, pasveikino socialinį darbą dirbančius darbuotojus, ji išsakė daug šiltų ir prasmingų  palinkėjimų. Kunigas Ignas Juozas Plioraitis, taip pat pasveikino darbuotojus, kunigas atsidėkodamas už pasiaukojantį ir prasmingą darbą visus darbuotojus pavaišino gardžiais pietumis.

Su profesine švente Direktorė Viduta Bačkierienė ir Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Aušra Kupčinskienė sveikino Grupinio gyvenimo namų bei Bendruomeninių vaikių globos namų padalinių socialinius darbuotojus.

Socialinio darbuotojo dienos proga, globos namų darbuotojai dalyvavo Marijampolės savivaldybės administracijos organizuotame renginyje. Renginio metu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės padėka, buvo apdovanota globos namų direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Aušra Kupčinskienė, Marijampolės mero padėka globos namų Socialinio darbo padalinio socialinė darbuotoja Lina Rudzevičienė ir Grupinio gyvenimo namų padalinio socialinio darbuotojo padėjėjas Rolandas Rudzevičius.

Parengė: Socialinio darbo padalinio socialinė darbuotoja Dovilė Tumelienė