2021-02-05

Šv. Agotos diena globos namuose

Šv. Agotos diena globos namuose

Kai pasakė - ne vien duona žmogus gyvas,

Dar nežinojo, kad Duona savy turi viską,

Kas gyvastį laiko:

Pirmiausiai - ji turi Meilę –

Tos Žemės, kuri išaugino,

 Tos Saulės, kuri sušildė,

To Vandens, kuris palaistė,

To Vėjo, kuris išsupo,

To Angelo, kuris globojo,

To Žmogaus, kurs nuo grūdo

Lig kąsnio ją vedė.

O ko dar bereikia žmogui,

 Jei kąsdamas Duoną,

 Jis priima Duoną ir Meilę.

(Lilija Railienė)

Vasario 5 – ąją minime Šv. Agotos dieną. Šią dieną, globos namų bendruomenė, pradėjo Šv. Mišiomis, duonos šventinimu, trumpa istorija apie mergelę kankinę Šv. Agotą, šventinome duoną, tikėdami, jog ji mus sergės nuo gaisrų, bėdų ir kitokio blogio. Prasmingai praleidę rytmetį, tikėdami senolių išmintimi, visi, su savimi, pasiėmė po šventintos Agotos duonelės gabalėlį.

Parengė Socialinio darbo padalinio socialinė darbuotoja Lina Rudzevičienė