2022-02-17

Vasario 16 – oji Lietuvos valstybės atkūrimo diena

Vasario 16 – oji Lietuvos valstybės atkūrimo diena

„Laisvė – tai yra kažkas daugiau, ko net Dievas negali uždrausti žmogui,
laisvė bei nepriklausomybė yra niekuo nepakeičiama vertybė, ji aukštesnė už
gerovę“.

Mūsų istorija turtinga svarbiomis, pasididžiavimo vertomis ir minėtinomis datomis, tačiau dalis jų yra ne šiaip sau garsios, bet ir pamatinės formuojančios mūsų tautinį tapatumą. Būtent tokia yra Vasario 16-oji – diena, labai reikšminga kiekvienam lietuviui, žinančiam ir gerbiančiam savo šalies praeitį. Vasario 16-oji buvo lemtingos mūsų dabarčiai ir ateičiai. Tad minint šią gražią mūsų visų šventę, vasario 16 - osios dienos išvakarėse globos namų bendruomenė rinkosi į koplyčią, kurioje minėjimą pradėjome Šv. Mišiomis, po kurių, mūsų svečias, Marijampolės krašto ir Lietuvos Prezidento Kazio Griniaus muziejininkas Tomas Kukauskas įdomiai papasakojo apie vasario 16 – osios signatarus, mums visiems primindamas kokia svarbi ta taip sunkiai iškovota laisvė ir kaip turime atsakingai jaustis prieš visus, ją vienu ar kitokiu būdu gynusius, ar kitaip pasiaukojusius.

Globos namų gyventojai šiai šventei pradėjo ruoštis dar vasario pradžioje, karpė paukščius, simbolizuojančius laisvę, siuvo drugelius, kuriais pasipuošė patys bei papuošė globos namų darbuotojus.

Paminėję šią iškilią šventę uždegėme vieni kitus tikėjimu, kad tik sunkiu ir atkakliu darbu išsaugosime tai ką dabar turime, o šią dieną didžiuojamės visų Lietuvos žmonių darbais, didžiuojamės kiekvieno šalia esančio darbais, kūryba ir meile.

Parengė Socialinio darbo padalinio socialinė darbuotoja Lina Rudzevičienė