>

SPECIALIZUOTŲ SLAUGOS IR SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ ĮKŪRIMAS MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE

 

stendas europinis (2).jpg

Nuotrauka.JPG

Marijampolės specialieji socialinės globos namai (toliau – globos namai), prisidėdami prie Valstybės 2014-2020 metų nacionalinės pažangos programos, specializuotos slaugos ir socialinės globos paslaugoms teikti pagal priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“, įgyvendino investicijų projektą ,,Specializuotų slaugos ir socialinės globos namų įkūrimas Marijampolės savivaldybėje“. Projekto tikslas - didinti specializuotos slaugos ir socialinės globos paslaugų prieinamumą Marijampolės savivaldybėje. Projektas, kurio vertė 2 903,7 tūkst. Eur buvo bendrai finansuojamas Valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Projekto partneriai: Didvyžių socialinės globos namai, Kalvarijos socialinės globos namai.

Pagrindinė projektu sprendžiama problema buvo visoje pietvakarių Lietuvoje nepakankamas specializuotos slaugos ir socialinės globos paslaugų prieinamumas. Globos namai pagal 2019 m. gruodžio 17 d. Valstybinės žemės panaudos sutartį perėmė iš Valstybės 99 metams neatlygintinai naudotis 1,309 ha ploto žemės sklypą. Žemės sklype 2022 metų pabaigoje, pagal rangos sutartį, pasirašytą 2021 m. rugpjūčio 19 d. su UAB „Statybos ritmas“, buvo pastatytas 1143 kv. m. pastatas ir kiti statiniai su pilnai įrengta ir pritaikyta infrastruktūra. Pastatą sudaro 4 analogiški namo blokai, siekiant apgyvendinti paslaugų gavėjus grupėmis. Sklype įrengti pėsčiųjų takai bei pravažiavimo keliai transportui, rekreacinė zona.

2023-spalio 2 dieną naujame pastate veiklą pradėjo Šešupės globos namų padalinys, apgyvendinta 40 gyventojų, kuriems, pagal individualius poreikius pritaikyta aplinka, reikalinga gauti tinkamas socialines paslaugas bei teikti visapusišką pagalbą. Įgyvendinus investicijų projektą buvo sudaryta galimybė pietvakarių Lietuvoje suaugusiems asmenims su sunkia proto ir (ar) psichine negalia, kuriems yra reikalinga nuolatinė specializuota slauga ir globa, gauti specializuotos slaugos ir globos paslaugas. Tokiu būdu pagerėjo paslaugų prieinamumas bei sumažinti sveikatos priežiūros paslaugų netolygumai,  socialinę naudą gauna ne tik specializuotos slaugos ir socialinės globos paslaugas gaunantys Marijampolės ir Kalvarijos savivaldybių bei Vilkaviškio rajono gyventojai, bet ir šių asmenų artimieji.

Projekto įgyvendinimui buvo įvykdytos baldų ir įrangos viešojo pirkimo procedūros už 205,0 tūkst. Eur. Įsigyti  ir sumontuoti baldai, slaugos įranga: lubiniai keltuvai su kėlimo diržais, mobilios vonios, funkcinės lovos ir kt., žoliapjovės robotai aplinkos priežiūrai, įrengtos 6 kompiuterinės darbo vietos, įsigyta skalbimo bei virtuvės įranga

ŠGN atidarymas pastatas.JPG

 

 

 

Atnaujinimo data: 2024-04-04