BDAR
gdpr

Šiame tinklalapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklalapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų kaip ši svetainė yra naudojama. 


Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų specializuotos slaugos ir globos namų statyba Marijampolėje, Tarpučių g., vykdant specializuotos slaugos ir globos paslaugų neįgaliesiems plėtrą pietvakarių Lietuvoje

Marijampolės specialieji socialinės globos namai (toliau – globos namai), prisidėdami prie Valstybės 2014-2020 metų nacionalinės pažangos programos, specializuotos slaugos ir socialinės globos paslaugoms teikti pagal priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“, įgyvendina investicijų projektą ,,Specializuotų slaugos ir socialinės globos namų įkūrimas Marijampolės savivaldybėje“. Projekto tikslas - didinti specializuotos slaugos ir socialinės globos paslaugų prieinamumą Marijampolės savivaldybėje. Projektas yra bendrai finansuojamas Valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Statybos rangos sutartis pasirašyta 2021 m. rugpjūčio 19 d. su UAB „Statybos ritmas“.

Pagrindinė projektu sprendžiama problema yra visoje pietvakarių Lietuvoje nepakankamas specializuotos slaugos ir socialinės globos paslaugų prieinamumas. Pietvakarių Lietuvoje nėra specializuotos slaugos ir socialinės globos paslaugų pasiūlos (nėra sukurta tokių paslaugų infrastruktūra). Vykdant projekto veiklą, bus siekiama – sukurti sąlygas ir sudaryti galimybes kiekvienam neįgaliajam gauti individualias pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą.

Pagrindiniu projekto rezultatu laikoma socialinė nauda – teikiamų specializuotos slaugos ir socialinės globos paslaugų kokybė.

Globos namai pagal 2019 m. gruodžio 17 d. Valstybinės žemės panaudos sutartį perėmė iš Valstybės 99 metams neatlygintinai naudotis 1,309 ha ploto žemės sklypą. Žemės sklype statomas su pilnai įrengta ir pritaikyta infrastruktūra 1143 kv. m. pastatas ir kiti statiniai. Pastatą sudarys 4 analogiški namo blokai, kiekviename bus apgyvendinta po 10 paslaugų gavėjų. Sklype bus pėsčiųjų takai bei pravažiavimo keliai transportui, rekreacinė zona. Pastatas su visa įrengta infrastruktūra bus pilnai įrengtas ir paruoštas eksploatacijai 2023 m. kovo 1 d.

Specializuotos slaugos ir globos namų pastato Tarpučių g. 61C, Marijampolėje techninį darbo projektą parengė UAB ,,Projektų rengimo centras“. Pagal šį projektą yra išduotas Leidimas statyti naujus statinius. Statybos kokybei užtikrinti bus vykdoma statybos techninė priežiūra, kurią atliks UAB „Statech“.

Partneriai: Didvyžių socialinės globos namai, Kalvarijos socialinės globos namai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-21