>

Informacija apie Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų darbuotojų darbo apmokėjimo sistema.

 

Atnaujinimo data: 2024-02-06