>

DUK

Neradote naudingos sau aktualios informacijos? Užduokite klausimą

Asmenys, pageidaujantys apsigyventi Marijampolės specialiuosiuose socialinės globos namuose, turėtų kreiptis į socialinių paslaugų skyrių savivaldybėje, kurioje yra deklaravę gyvenamąją vietą ir pateikti prašymą socialinėms paslaugoms gauti.

Marijampolės specialiuosiuose socialinės globos namuose trumpalaikės socialinės globos paslaugos gali būti teikiamos iki 6 mėnesių per metus.

Marijampolės specialiuosiuose socialinės globos namuose teikiamos ilgalaikės socialinės globos, trumpalaikės socialinės globos, bendrosios praktikos slaugos ir kineziterapijos paslaugos. Organizuojamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos.

Nesavarankiški ar iš dalies savarankiški senyvo amžiaus asmenys, kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra ir suaugusieji asmenys, turintys proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis.

Marijampolės specialiuosiuose socialinės globos namuose socialinės globos ir slaugos paslaugas teikia:

- socialiniai darbuotojai – turintys universitetinį išsilavinimą;

- bendrosios praktikos slaugytojai, turintys licenciją verstis slaugos praktika.

Marijampolės specialiuosiuose socialinės globos namuose gali apsigyventi ir gauti socialinės globos paslaugas visų Lietuvos savivaldybių gyventojai.

Informaciją apie laisvas vietas globos namuose galite sekti internetinėje neįgaliųjų reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos svetainėje, nuoroda į svetainęhttps://www.ndt.lt/laisvos-vietos-socialines-globos-istaigose/

Socialinės globos paslaugų kaina nustatoma kiekvieniems metams,  rasite čia.