>

Paskatinimai ir apdovanojimai

2023 M. LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖS MONIKOS NAVICKIENĖS PADĖKA 

Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų Direktorei Vidutai Bačkierienei  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės padėka

2023 M. LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖS MONIKOS NAVICKIENĖS PADĖKA 

Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų socialinei darbuotojai Dovilei Tumelienei - Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės padėka

"Sveikinu Jus Socialinių darbuotojų dienos proga. Nuoširdžiai dėkoju už neprieškaištingą ir profesionalų darbą užtirkinant vyersnio amžiaus žmonių orią senatvę. Linkiu Jums puikios kloties kasdieninėje veikloje, šilumos ir ramybės asmeniniame gyvenime. Tegul visuomet pildosi Jūsų troškimai ir geri sumanymai."

 

2022 M. LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIO ANDRIAUS VYŠNIAUSKO PADĖKA

Socialinio darbo vadybininkei Laimai Uleckienei - Lietuvos Respublikos Seimo nario Andriaus Vyšniausko padėka  už ryškų prisidėjimą prie institucinės globos pertvarkos, įsteigiant bendruomeninius vaikų globos namus, dirbančius šeimos namų modelio principu ir nuoširdų rūpestį vaikais, likusiais be tėvų globos.

2022 M. MARIJAMPOLĖS SPECIALIŲJŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ DIREKTORĖS VIDUTOS BAČKIERIENĖSPADĖKOS

Ūkio priežiūros darbuotojai Vilijai Mikalauskienei - Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktorės Vidutos Bačkierienės padėka  už ilgametį darbą, nepriekaištingą pareigų atlikimą bei nuoširdų rūpinimąsi globos namų paslaugų gavėjais.

Socialinio darbuotojo padėjėjai Rimutei Žalnierukynienei - Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktorės Vidutos Bačkierienės padėka už profesionalų darbą, dėmesingumą globos namų paslaugų gavėjams bei iniciatyvumą.

Užimtumo specialistei Almai Daubarienei - Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktorės Vidutos Bačkierienės  už kūrybingumą organizuojant ir vykdant užimtumo veiklas bei empatiškumą globos namų paslaugų gavėjams.

 

2021 M. MARIJAMPOLĖS SPECIALIŲJŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ DIREKTORĖS VIDUTOS BAČKIERIENĖSPADĖKOS

Socialinio darbuotojo padėjėjoms Ingai Kubilienei, Ritai Burneikaitei, Almai Kasperavičienei - Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktorės Vidutos Bačkierienės padėka už atsakingą, profesionalų darbą, už rūpestį, pastangas ir širdį, kurių negailite globos namų paslaugų gavėjų labui.

Socialinio darbuotojo padėjėjoms Aldonai Pauliokonienei, Angelei Rūtelionienei, Editai Rudytei- Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktorės Vidutos Bačkierienės padėka už atsakingą, profesionalų ir ilgametį darbą, rūpestį, pastangas ir širdį, kurių negailite dirbdama globos namuose savarankiškam gyvenimui ruošdami vaikus, netekusius tėvų globos.

Socialinei darbuotojai Laimai UleckieneiMarijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktorės Vidutos Bačkierienės padėka už atsakingą, profesionalų ir ilgametį darbą, rūpestį, pastangas ir širdį, kurių negailite dirbdama globos namuose savarankiškam gyvenimui ruošdami vaikus, netekusius tėvų globos.

Slaugytojo padėjėjoms Vidai Sinkevičienei, Laurai Dapkūnienei - Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktorės Vidutos Bačkierienės padėka už atsakingą, profesionalų darbą, už rūpestį, pastangas ir širdį, kurių negailite globos namų paslaugų gavėjų labui.

Teisininkei Ritai Navickienei - Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktorės Vidutos Bačkierienės padėka už profesionalų darbą, rūpestį, pastangas ir širdį, kurių negailite globos namų tikslų įgyvendinimo labui. Jūsų atsakomybės ir profesionalumo dėka globos namai sklandžiai įgyvendino projektą „Neįgalių ir senyvo amžiaus asmenų integracija į visuomenę“, kuris suteikė didžiulę naudą ir galimybes globos namų paslaugų gavėjams bei Marijampolės bendruomenės nariams.

Virtuvės pagalbinei darbuotojai Vilmai Brizgienei- Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktorės Vidutos Bačkierienės padėka už atsakingą, profesionalų darbą, už rūpestį, pastangas ir širdį, kurių negailite globos namų paslaugų gavėjų labui.

Bendrosios praktikos slaugytojai Aušrai Palubinskienei - Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktorės Vidutos Bačkierienės padėka už atsakingą, profesionalų darbą, už rūpestį, pastangas ir širdį, kurių negailite globos namų paslaugų gavėjų labui.

2021 M. LR SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖS MONIKOS NAVICKIENĖS PADĖKA

Marijampolės specialiesiems socialinės globos namams - Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės padėka už tai, kad padėjote užtikrinti paramą Lietuvoje atsidūrusiems migrantams, žmogaus teisėms.

2021 M. LR SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖS MONIKOS NAVICKIENĖS PADĖKA

Direktoriaus pavaduotojai socialiniams reikalams Aušrai Kupčinskienei - Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės padėka už aktyvią veiklą, profesionalų ir atsakingą požiūrį į savo darbą ir nepriekaištingai atliekamas pareigas.

2021 M. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS MERO POVILO ISODOS PADĖKA

Socialinei darbuotojai Linai RudzevičieneiMarijampolės savivaldybės mero Povilo Isodos padėka už iniciatyvumą, asmeninį tobulėjimą, nuoširdų darbą ir pasišventimą savo profesijai.

Socialinio darbuotojo padėjėjui Rolandui Rudzevičiui - Marijampolės savivaldybės mero Povilo Isodos padėka už iniciatyvumą, asmeninį tobulėjimą, nuoširdų darbą ir pasišventimą savo profesijai.

 

2020 M. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS MERO POVILO ISODOS PADĖKA

Socialinei darbuotojai Viktorijai Žukauskienei - Marijampolės savivaldybės mero Povilo Isodos profesinės socialinio darbuotojo dienos proga pagerbė ir įvertino  globos namų socialinę darbuotoją už profesionalumą, pasišventimą savo profesijai, iniciatyvumą, svarbių užduočių atlikimą ir ypatingą pagalbą globos namų gyventojams teikiant socialines paslaugas karantino laikotarpiu.

 

2018 M. LR SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO IR GLOBOS NAMŲ DIREKTORĖS PADĖKOS

Pavaduotojai socialiniams reikalams Aušrai Kupčinskienei - Socialinės apsaugos ir darbo ministro Lino Kukuraičio padėka už ilgametį, nepriekaištingą, atsakingą, profesionalų, nuoširdų darbą, užtikrinant senyvo amžiaus žmonių orią senatvę ir vaikų savarankiškumo ugdymą, išsaugant jų individualumą, ryšį su šeima ir bendruomene.

Slaugytojo padėjėjai Romutei Rudvalienei - globos namų direktorės Vidutos Bačkierienės padėka už atsidavimą savo profesijai bei nuoširdų ir profesionalų rūpinimąsi globos namų gyventojais.

Ūkvedžiui Romualdui Pauliukoniui - globos namų direktorės Vidutos Bačkierienės padėka už atsidavimą savo darbui ir nuoširdų bendravimą su globos namų gyventojais.

2018 M. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS APDOVANOJIMAI IR PADĖKOS                                                                                                                   

Direktorei Vidutai Bačkierienei - Marijampolės savivaldybės apdovanojimas Švento Jurgio, Marijampolės globėjo, medaliu už nuopelnus Marijampolės žmonėms, kuriant ir plėtojant socialinių paslaugų tinklą.

Socialinio darbuotojo padėjėjai Ritai Kaleininkienei - Marijampolės savivaldybės merės padėka už socialinės veiklos brandumą ir pasišventimą savo profesijai teikiant socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus asmenims.

 

 2017 M. SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO PADĖKOS RAŠTAI GLOBOS NAMŲ DARBUOTOJAMS GLOBOS NAMŲ DEŠIMTIES METŲ VEIKLOS PROGA

Socialinei darbuotojai Žydrai Brazaitienei - už ilgametį ir atsakingą, profesionalų ir nuoširdų darbą, užtikrinant senyvo amžiaus ir pagyvenusių žmonių orią senatvę, išsaugant individualumą ir ryšį su šeima bei bendruomene, naujų socialinio darbo metodų veikloje taikymą.

Socialiniam darbuotojui Aurimui Lenčiauskui - už ilgametį ir atsakingą, profesionalų ir nuoširdų darbą.

Vyriausiajai buhalterei Daivai Žalnieraitienei - už profesinę patirtį, nuoseklų ir atsakingą globos namų finansų valdymą ir savalaikę apskaitą, tinkamą ir teisingą atsaskaitų parengimą, lojalumą organizacijai, ilgametį ir atsakingą, profesionalų ir nuoširdų darbą, užtikrinant finansų ir turto valdymą.

Socialinio darbuotojo padėjėjai Ritai Burneikaitei - pareigingai ir atsakingai darbuotojai, gebančiai priimti pasikeitimus ir naujoves, už ilgametį ir atsakingą, profesionalų ir nuoširdų darbą, vaikų, likusių be tėvų globos, rengimą savarankiškam gyvenimui.

Socialinio darbuotojo padėjėjai Vidai Budreikienei - pareigingai ir atsakingai darbuotojai, gebančiai dirbti užtikrinant vaikų gerovę, už ilgametį ir atsakingą, profesionalų ir nuoširdų darbą, vaikų, likusių be tėvų globos, rengimą savarankiškam gyvenimui.

Bendrosios praktikos slaugytojoms Zinai Malijonienei, Aurelijai Mikalonienei, Almai Kasperavičienei, Aušrai Palubinskienei - už ilgametį, atsakingą, profesionalų ir nuoširdų darbą, nepriekaištingą pareigų vykdymą ir kompetencijas.

Virėjai Ingai Šovienei - už ilgametį ir atsakingą darbą, nepriekaištingai atliekamas pareigas, meilę ir atsidavimą senyvo amžiaus žmonėms, iniciatyvumą ir dalijimąsi gerumu su kitais.

_____________________________

 

Atnaujinimo data: 2024-04-03