>

Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą

Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų Lazdyno grupinio gyvenimo namų ir Pušyno grupinio gyvenimo namų padaliniuose (toliau – globos namai), įdiegta  EQUASS kokybės sistema.

2022 sausio 3 d. globos namams suteiktas EQUASS Assurance sertifikatas, kuris nurodo, kad globos namuose teikiamos ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos paslaugos atitinka aukščiausius šių paslaugų kokybei keliamus reikalavimus Europos lygmeniu.

Globos namams EQUASS Assurance kokybės sertifikatas suteiktas 3 metų laikotarpiui, kurio metu globos namai privalo kiekvienais metais teikti pažangos ataskaitas apie veiklos efektyvumą ir plėtrą. Tai įsipareigojimas įgalinantis globos namus siekti nuolatinio socialinių paslaugų kokybės gerinimo ir paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės užtikrinimo. Globos namai ir toliau atliks socialinių paslaugų kokybės vertinimą, paslaugų gavėjų, jų artimųjų, socialinių partnerių, darbuotojų, finansuotojų apklausas, lygins rezultatus, priims sprendimus dėl pokyčių vykdymo. Socialinių paslaugų kokybės progresą vertins ir stebėseną vykdys EQUASS apdovanojimų komitetas, tarptautinis įvairių Europos socialinio sektoriaus suinteresuotųjų šalių konsorciumas.

Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų EQUASS Assurance 2018 diegimo planas

EQUASS 2018 diegimo rekomendacijos

EQUASS 2018 įstaigos įsivertinimas dėl atitikimo kokybės sistemos atitikimo (pakartotinis)

EQUASS 2018 vidaus audito ataskaita

EQUASS Assurance diegimo plano papildymas po vidaus audito įstaigoje atlikimo

Įsivertinimas dėl atitikimo EQUASS 2018 kokybės sistemos reikalavimams 

EQUASS Assurance audito ataskaita

Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų 2020 m. veiklos plano įgyvendinimo ataskaita

Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų partneriai

EQUASS kokybės sistemos rezultatų analizė Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų grupinio gyvenimo namuose už 2021 - 2022 m. 

Atnaujinimo data: 2024-04-04