Marijampolės specialieji socialinės globos namai

Globos namai įsteigti 2007 m. kovo 23 d.

Licencija globos namams suteikta 2018 m. balandžio 30 d. Nr. L000000769

Bendroji asmens sveikatos priežiūros: slaugos (bendrosios praktikos slaugos), kineziterapijos licencija 

Socialinės globos kaina 2024 m.

Veiklos sritis pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių: Stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla. Veiklos kodas 87.30

Socialinės globos paslaugų 2023 metų Atitikties rezultatai

Atnaujinimo data: 2024-04-02