>

Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2024 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. P-10 patvirtinta valdymo struktūra 2024 metams.

 

Atnaujinimo data: 2024-04-05